Links naar andere interessante websites


 Ik geef u hier de adressen van een aantal websites waarop verdere informatie is te vinden:

 http://www.srbag.nl/
Ik ben met mijn shiatsu-praktijk aangesloten bij de SRBAG. De SRBAG staat garant voor gekwalificeerde en vak-bekwame artsen en therapeuten in de alternatieve gezondheidszorg. De kwaliteit wordt gewaarborgd door steekproefsgewijze toetsingen van de praktijk van de geregistreerde behandelaar.


 http://www.iokai-shiatsu.org/
Als shiatsu-therapeute ben ik aangesloten bij de Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten (V.I.S.) De VIS is een beroepsorganisatie van professionele Iokai shiatsutherapeuten. De beroepsvereniging heeft als taak de Iokai Shiatsutherapeuten in Nederland te vertegenwoordigen. Alle aangesloten therapeuten zijn opgeleid en gecertificeerd in Iokai meridiaan Shiatsu en in de westerse medische basiskennis.


 http://www.burnin.nl/
Van Burnout naar Burnin" is een onafhankelijk kennis-, informatie- en communicatieplatform voor (ex) burnoutpatienten. Veel inhoudelijke informatie wordt gegeven over stress en burnout, deels gebaseerd op persoonlijke ervaringen.


 http://www.rsi-vereniging.nl/
De RSI-patiŽntenvereniging is een onafhankelijke vereniging die zich op allerlei fronten inzet voor mensen met RSI. De vereniging geeft voorlichting en verschaft informatie over RSI, brengt lotgenoten met elkaar in contact en behartigt hun belangen.