Shiatsu voor rugklachten

Rugpijn is ťťn van de meest voorkomende klachten die ik tegenkom in mijn praktijk. In ons moderne leven zitten we vaak te lang achter elkaar in dezelfde houding of bewegen ons blijkbaar te weinig of te geforceerd. De rugklachten die ik tegenkom in de shiatsu-praktijk gaan vaak gepaard met pijn in de nek of met schouderklachten. Ook pijnklachten in de onderrug komen vaak voor bij mijn cliŽnten, al of niet gecombineerd met uitstraling naar de heupen. Shiatsu als methode heeft veel te bieden bij pijn of stijfheid in de rug maar kent ook zijn beperkingen. Hernia-verschijnselen bijvoorbeeld kunnen niet echt worden verholpen, wel soms wat verlicht. Bij veel andere soorten van rugklachten vinden mensen veel baat bij de shiatsu-therapie, zoals u ook kunt lezen bij enkele geschreven reacties van mijn cliŽnten.Hieronder vindt u vanuit mijn kant Ė de kant van de behandelaar - enkele korte beschrijvingen van behandelingen die ik gaf bij rugklachten. Maar eerst kort een paar algemene opmerkingen over het verschijnsel rugpijn.

Veel rugklachten ontstaan door een verkeerde houding op het werk of thuis, of tijdens de sport. Ook ontstaat rugpijn door stress en langdurige inspanning. Of bij een simpel ongelukje door een val of een hevige schok, waar de rug niet tegen bestand is. Dit alles veroorzaakt een te sterke belasting voor de conditie van de rug en de rugspieren spannen zich als gevolg daarvan te sterk, te geforceerd en te langdurig aan. Daarbij wordt ook de doorbloeding in de rug duidelijk minder wat de conditie van de rug verslechterd. De gevolgen hiervan zijn dat er plaatselijk allerlei stremmingen ontstaan in de energiestroom van de meridianen langs en door de rug. De meridianen zijn de energie-kanalen van het menselijk lichaam, ontdekt en al eeuwenlang intensief gebruikt door de Chinese geneeskunde. Door de stremmingen ontstaat er plaatselijk pijn of spierpijn in de rug, wat na enige tijd gemakkelijk kan gaan uitstralen naar de nek, schouders, heupen of de benen. Men weet niet meer hoe men moet zitten of staan om vrij van pijn te zijn; er worden allerlei ongewone houdingen aangenomen om de pijn te ontlopen, wat weer een oorzaak kan zjn van nieuwe pijn. Pijnstillers dempen weliswaar tijdelijk de pijn maar halen niet de ervan oorzaak weg. Bij rugklachten is het essentieel dat de rugspieren weer soepel, sterk en flexibel worden waardoor de doorbloeding opnieuw op gang kan komen en de rug weerbaar wordt. Juist daarin kan shiatsu als een vorm van manuele therapie veel betekenen.

Ik oefen als shiatsu-therapeut met mijn handen lichte druk uit op de rug. Hiermee krijgen de meridianen in de rug als het ware een stroom van signalen om de gestremde energie niet langer tegen te houden. Gaandeweg zullen ze gaan de energie loslaten zodat deze weer vloeiend kan doorstromen. In de praktijk wordt dit zichtbaar en voelbaar doordat de opgeslagen spanning en stijfheid in de rug vermindert en ontspanning weer mogelijk wordt. Ook de doorbloeding neemt daarbij toe; de rug wordt warmer en soepel. Ook spieren worden minder strak en hard, met als gevolg dat de pijn wegtrekt. Dit proces begint vaak al tijdens de eerste behandeling; meestal is er een reeks van vier tot 7 shiatsu-behandelingen nodig om de rug soepel, ontspannen en krachtig te maken en de pijn geheel te laten verdwijnen. Dit aantal is o.a. afhankelijk van de langdurigheid van de pijnklachten, de gecompliceerdheid en van de hevigheid.  Bij pijn in de rug is het van belang dat de langdurig opgebouwde spierspanning vermindert en tenslotte geheel verdwijnt. Een teveel aan spierspanning - waar dan ook in ons lichaam - is altijd schadelijk. De conditie van de spier holt achteruit omdat deze uitgeput raakt en slecht doorbloedt. Met name als hij dag in dag uit  de spanning moet vasthouden zonder mogelijkheid tot een break, wat het geval was bij een aantal van mijn cliŽnten. 

Juist hierin heeft shiatsu als Chinese manuele therapie een belangrijke inwerking, want spierspanning is niets anders dan gestremde, opgehoopte energie (de Ki in de oosterse geneeskunde). De Ki-energie kan zich niet vrijelijk verspreiden door de belangrijkste meridianen van de rug, de blaas- en nier-meridiaan. Zo ontstaat er in het ene gebied van de rug een teveel, in een ander deel een te weinig aan energie; de energie is ongelijk verdeeld en is min of meer opgesloten. Shiatsu doet de energie weer vrij stromen waardoor in de rug een betere verdeling ontstaat. De rug kan zich door de stromende energie herstellen en de pijn trekt na een aantal behandelingen weg.

Binnenkort vindt u hier korte beschrijvingen van enkele recente behandelingen van rugklachten in mijn praktijk met shiatsu-therapie. Bij de geschreven reacties van cliŽnten kunt u nu al wat lezen over behandeling van rugpijn.